Zbirke

Zbirka knjižne građe

 • Vrsta zbirke
  sportska, povijesna, tiskana građa, kulturno-povijesna
 • Broj predmeta
  između 15 000 i 30 000
 • Vrsta građe
  knjige, časopisi, novine, bilteni, almanasi, zemljopisne karte
 • Teritorij
  Hrvatska, svijet
 • Vremensko razdoblje
  1870. – danas
 • Voditelj
  Luka Marin Vuco, knjižničar

Zbirka sadrži knjige, časopise, novine i drugu knjižnu građu vezanu za sport i kineziologiju. Naročito vrijedna povijesna građa su brojna djela doktora Franje Bučara, oca hrvatskog sporta, kao i razna djela vezana za Hrvatski sokol, organizaciju ustrojenu u drugoj polovici 19. stoljeća u svrhu promicanja tjelovježbe kao metode širenja nacionalne svijesti među Hrvatima. Od periodike treba izdvojiti gotovo potpunu kolekciju primjeraka Sportskih novosti od početka njihova izdavanja 1945.