ZBIRKA KNJIŽNE GRAĐE

Voditelj: Zrinko Grgić, viši knjižničar                                                                                                                                                                                  Knjižni fond broji oko 15000 jedinica s područja tjelovježbe i športa i 350 naslova novina i časopisa od sredine 19. stoljeća nadalje. Veći dio fonda knjiga čine knjige s Fakulteta za fizičku kulturu, odnosno Više fiskulturne škole i Zavoda za fizički odgoj.


EnglishCroatiaUnknown