Hrvatski športski muzej je javna, povijesna, specijalizirana ustanova koja više od 70 godine sustavno prikuplja, stručno obrađuje, trajno čuva, pruža na uvid i prigodno izlaže materijalnu baštinu vezanu uz povijest tjelesnog vježbanja i športa u Hrvatskoj. Prikupljaju se podatci o športskim savezima, klubovima, društvima, pojedincima, domaćim i stranim natjecanjima, društvenim događanjima, kao i o objektima i terenima na kojima su se ona odvijala. Muzejska građa se prikuplja darovanjem i otkupima, vrednuje i evidentira po zbirkama. Građa se sastoji od pisanih i tiskanih materijala, fotografija, video zapisa i trodimenzionalnih predmeta. Stručnom obradom stvaraju se registri podataka koji zajedno s građom čine hrvatsku kulturnu baštinu. Muzej je referentna ustanova u hrvatskoj za sustavno proučavanje povijesti športa znanstvenim istraživačima i nastavna baza za studente srodnih područja, mjesto za upoznavanje športskih djela pojedinaca i skupina u posljednjih 150 godina i na nacionalnoj i svjetskoj razini postignutih školskih uspjeha. Ujedno je odgojno-obrazovna baza za djecu i mlade. Muzej surađuje s brojnim muzejima u Hrvatskoj te športskom muzejima u Europi.

PEDAGOŠKI RAD MUZEJA

Nakon otvorenja stalnog postava muzejski pedagog će u kontaktima s javnošću organizirati skupne posjete i obrazovne radionice.


EnglishCroatiaUnknown