Izložbe

Suradnja HŠM-a na izložbi “Warning: Logo!”

01. 11. 2019. - 01. 02. 2020.

U sklopu serije izložbi pod nazivom “Warning: Logo!”, Muzej tiska i grafičke komunikacije u Lyonu u Francuskoj održao je izložbu posvećeno dizajnu Mediteranskih igara u Splitu 1979. godine počevši u studenom 2019. godine i u trajanju do veljače 2020. godine. Hrvatski športski muzej, zajedno sa dizajnerom vizualnog identiteta Mediteranskih igara u Splitu, Borisom Ljubičićem, posudio je odabrane predmete koji prikazuju sveprisutnost vizuala tijekom Mediteranskih igara, od zastava do ulaznica.