Radionice

Oblikovanje sportskog plakata i pehara

06. 02. 2020. - 22. 03. 2020.
Cijeli dan

U uvodu dijelu učenici su dobili osnovne informacije o elementima plakata i pehara koje su uključili u svoje vlastito likovno-grafičko oblikovanje zadane teme. Samostalno su oblikovali i izradili svoj vlastiti sportski pehar ili plakat, unutar zadanog formata. Dotaknuli su se i tipografije unutar oblikovanja sportskog pehara i plakata te ga personalizirali.

Tehnika: kolaž i bojanje flomasterima.

Voditeljica: Vinka Mortigjija Anušić, prof. savjetnica, akademska slikarica